مدیرعامل جدید باشگاه فوتبال نفت ‌مسجدسلیمان انتخاب شد

میثاق حاجتی | خورنا: مهندس مهران نصیریان دوست بعنوان مدیرعامل باشگاه نفت ‌مسجدسلیمان انتخاب شد.

ایشان مدیر منابع انسانی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان را برعهده داشت.