پیام تسلیت سازمان معلمان ایران،شعبه خوزستان در پی حادثه تروریستی اهواز

“به نام خدا”
شهادت چند تن از هم وطنانمان ،پیرو حادثه کور تروریستی مراسم رژه نیروهای مسلح ،موجب تالم و اندوه فراوانی شده است.سازمان معلمان استان خوزستان ،ضمن محکوم کردن این حرکت ناجوانمردانه،به بازماندگان شهدای این مراسم تسلیت گفته و آرزوی صبر برای آنان دارد.
امیدواریم با تلاش نیروهای امنیتی،مسببین این حوادث هرچه سریعتر به سزای اعمالشان برسند.

سازمان معلمان ایران،شعبه خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.