آیا حمله تروریستی اهواز کار داعش بود؟

داعش نیز به جمع مدعیان پیوست

درحالی که سخنگوی گروهک الاحوازیه با ایراد سخنان دوپهلو سعی در فرافکنی و تحریف اذهان از نقش این گروهک در حملات تروریستی امروز داشت گروه داعش لحظاتی بعد مسئولیت این حمله فاجعه آمیز را بر عهده گرفت.

پیش از آن التستری سخنگوی گروهک الاهوازیه حمله تروریستی امروز را کار گروه مقاومت ملی اهواز دانسته بود که به نوعی مستقل از گروهک الاحوازیه و در داخل مرزهای ایران فعالیت می کردند. با توجه به اینکه هویت یکی از تروریست های کشته شده در این حادثه معلوم شده است می توان گفت که اظهارات التستری درخصوص ایرانی بودن تروریست ها تا حدی قابل قبول می نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.