مدیریت کانال تلگرامی خورنای باغملک از اختیار این‌ پایگاه خبری خارج شده است/ قطع همکاری با سرپرست سابق این‌ پایگاه خبری در باغملک

 

رعایت انضباط سازمانی در هر گروه یا تشکلی از مهم ترین دلایل موفقیت آن است. طبیعی است که خورنا نیز به عنوان یک خانواده بزرگ رسانه ای وقتی موفق خواهد شد که این اصل را سرلوحه امور خود قرار دهد.

مورد خاصی که باعث خلق این نوشتار شد سرپرست پایگاه خبری خورنا در شهرستان باغملک است. آقای احمد محسنی پارسا به کرات به قوانین تشکیلاتی خورنا بی اهمیت بوده و در کار خود تکروی می کرد. با این وجود به دلیل اعتمادی که مدیرمسئول خورنا به آقای احمدمحسنی پارسا کرده است، وی سازنده کانال خبری خورنا باغملک بوده است.

هم اکنون به دلیل اخراج وی از مجموعه، این کانال از حوزه اختیارات پایگاه خبری خورنا خارج شده و به صورت کاملا غیرقانونی توسط ایشان اداره می شود که مصداق بارز خیانت در امانت است. وی حتی پادرمیانی های اعضای این پایگاه برای حل این مسئله را نپذیرفته و دسترسی تمامی اعضایی از خورنا که ادمین این کانال بودند را از بین برده است.

پایگاه خبری خورنا ضمن ثبت شکایت از ایشان، از مسئولین و مردم عزیز باغملک درخواست دارد به عنوان سرپرست خبری خورنا با وی همکاری نشود زیرا از تاریخ ۱۸شهریور امسال هیچگونه همکاری با این پایگاه خبری ندارد.