پانصد میلیونی که رفت و دیگر نخواهد امد/ چرا پیمانکاران به شهرداری هندیجان اعتماد نمیکنند؟

خودنا – روابط عمومی شهرداری هندیجان در خصوص بازگشت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه شهرداری به خزانه دولت در جوابیه ای به خورنا نوشته بود: “شهرداری هندیجان در ۲ مرحله مناقصات اجرای دیوار ساحلی و پارک خانواده و خرید تجهیزات آن را به مناقصه نقدی گذاشت و تا تاریخ ۹۷/۴/۳۱ مهلت داشت که هیچ شرکت یا پیمانکاری در این مناقصات شرکت نکرد. در ادامه این جوابیه آمده است: مبلغ برگشتی که جهت تامین بخشی از اجرای دیوار ساحلی، پارک خانواده و خرید تجهیزات آن اختصاص یافته بود پس از برگشت خوردن با تلاش و پیگیری های مهندس حشمدار در استانداری و برنامه و بودجه به ۲ برابر افزایش و تخصیص داده میشود.”

به گزارش خورنا، در این جوابیه هیچ اشاره ای نشده است که چرا پیمانکاران به شهرداری هندیجان اعتماد نکرده و در مناقصات این شهرداری شرکت نکرده اند؟ در بسیاری از شهرها دیده میشود که برنده شدن در مناقصات شهرداری برای پیمانکاران بسیار مهم است و حتی دست به لابی و پرداخت رشوه میزنند تا در مناقصات برنده شوند، اما مناقصات شهرداری هندیجان بدون هیچ طرفداری به پایان میرسد. غیر از عدم اعتماد به شهرداری هندیجان در خصوص مناقصات و پروژه ها، چه علت دیگری میتوان یافت؟

همچنین در این جوابیه آمده است که بودجه بازگشت خورده به خزانه به ۲ برابر افزایش داده شده و به شهرداری هندیجان تخصیص داده میشود که با تحقیقاتی که خورنا انجام داده مشخص شد وجوه بازگشتی شهرداری ها به خزانه به هیچ وجه به شهرداری ها برنمیگرد و در واقع بودجه ی ۲ برابر شده ای که شهرداری به آن اشاره کرده، بودجه سال آینده است و ربطی به بودجه قبلی که برگشت خورده، ندارد!

بر اساس این گزارش، در واقع شهرداری میتوانست علاوه بر پانصد میلیون تومان بودجه بازگشتی، در بودجه سال آینده نیز بودجه ۲ برابری دریافت کند که با عدم شرکت پیمانکاران در مناقصات شهرداری هندیجان، این بودجه از دست شهروندان هندیجانی و شهرداری هندیجان هدر رفت.

حال باید دید که اعضای شورای شهر و شهردار هندیجان در این خصوص چه پاسخی دارند و آیا میتوانند افکار عمومی شهروندان هندیجانی را قانع کنند یا باید نتیجه این اقدامات نابسامان را در انتخابات بعدی شورای شهر ببینیم؟

 

گزارش از علی چاروسائی/ مدیرمسئول پایگاه خبری خورنا