بر اساس مدلAPO:

سطوح بلوغ مدیریت دانش در پتروشیمی امیرکبیر ارزیابی شد

خورنا|باقر گل فر:سطوح بلوغ مدریت دانش در پتروشیمی امیرکبیر به منظور شناسایی چالش ها و نقاط ضعف خود در جمع آوری، نگهداری و گسترش دانش های سازمانی ارزیابی شد.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، گزارش ارزیابی سطوح بلوغ مدیریت دانش در پتروشیمی امیرکبیر بر اساس مدل APO (سازمان بهره وری آسیایی) تشریح شد.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر به منظور شناسایی چالش ها و نقاط ضعف خود در مباحث مرتبط با جمع آوری، نگهداری و گسترش دانش های سازمانی خود در حوزه های فنی و غیرفنی و چالش های مربوط به چگونگی جمع آوری تجارب خبرگان و متخصصین، اقدام به عارضه یابی و انجام ارزیابی سطوح بلوغ مدیریت دانش کرد.

در این ارزیابی که با مشارکت بیش از ۲۳۷ نفر از کارشناسان و روسای فنی عملیاتی واحدها و ادارات صورت گرفت، با استفاده از روش های مصاحبه و توزیع پرسشنامه استاندارد اقدام به جمع آوری نظرات همکاران و تجزیه و تحلیل آن کرد.

بر همین اساس، پس از تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، نقشه راه میان مدت یک ساله شرکت در زمینه استقرار فرآیندها و موارد مرتبط با جمع آوری تجربیات و اشتراک دانش و تجارب ارایه شد.

گفتنی است‌، همزمان با آغاز اجرای مراحل تعریف شده این طرح، اقدامات آموزشی-ترویجی در راستای فرهنگ سازی مقوله مدیریت دانش و اثرات آن بر کاهش دوباره کاری های درون سازمانی پیگیری و انجام خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.