جوانگرایی محور توسعه

خورنا| سرویس جوانان: جوانان محور حرکت توسعه کشور در عرصه‌های مختلف ازجمله فرهنگ و اقتصاد هستند. اما نکته مهم این است که به چه میزان از این محور حرکت استفاده می‌شود و چقدر توان این جوانان به کار گرفته می‌شود ؟

جوانگرایی یکی از مولفه ها وشاخصه هایی است که براساس آن می توان میزان پویایی و تحرک یک مجموعه را تعیین و تخمین زد. جوانگرایی به عنوان فاکتور اصلی تداوم تحرک و استمرار آن در هر مجموعه ای به حساب می آید و هر چه دامنه فعالیت یک نهاد یا ارگان دولتی یا خصوصی بزرگ تر باشد اهمیت این تحرک و پویایی بیشتر است و البته اهمیت جوانگرایی در عرصه های مدیریتی و فکری هم به تبع آن افزایش می یابد .
حضور یک نیروی جوان در یک میدان حساس مدیریتی خود به خود موجب تزریق نشاط و تحرک و انگیزه در آن محیط است و به طور موثری در افزایش نوآوری و بهره وری و نیز افزایش راندمان کار و کیفیت کاری آن مجموعه دخیل خواهد بود .
هر انسانی برای آن که به وظایف اجتماعی اش درست عمل کند و مدیریت و مسئولیت خاصی را بر عهده بگیرد، باید علاوه بر علم و تخصص، دارای انگیزه کافی برای پیشبرد مقاصدش باشد. شکی نیست که در دوره جوانی، انسان از لحاظ رشد عمومی تقریبا به درجه تکامل می‌رسد و هوش او نیز در بیشترین سطح خود قرار می‌گیرد. ازاین رو، قدرت اندیشه و توان نظریه پردازی سبب می‌شود، یک جوان در هر مقامی، انگیزه بالا و آمادگی لازم برای برخورد با ابعاد مختلف یک قضیه را داشته باشد و انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد. بدین معنی که بکار گیری تخصص و مهارت جوانان فرآیند توسعه در کشور را به طور فزاینده افزایش خواهد داد.
جامعه ما با وجود اهمیت و جایگاه فوق العاده حساس فرهنگی، اجتماعی، سیاسی خود، بیش از همیشه به جوانگرایی و حضور متعدد و متکثر جوانان در میادین مدیریتی خود نیازمند است و بیشتر از گذشته تشنه خلاقیت ها و نوآوری های جوانان با انگیزه و سرشار از استعداد این مرز وبوم است. چرا که این جوان است که زبان و ذائقه نسل امروزی را بهتر متوجه می شود و از نیازها و اولویت های جوانان امروز بیش از هر کسی آگاه است و نسبت به دیگر افراد جامعه انگیزه و امید و دغدغه فعالیت مفید و موثررا دارد .
سرمایه گذاری بر نسل جوان، در حقیقت ظرفیت سازی روی منابع بشری در جهت توسعه و ترقی در جامعه است . چرا که جوانان در تغییر پذیری شهامت بیشتری دارند و نسبت به تغییرات و نوآوریها خوشبین هستند. تغییرپذیری و نو آوری در یک سازمان یا مجموعه زمینه ساز توسعه و رشد خواهد شد .
از این رو، می توانیم نتیجه بگیریم، که بهترین سرمایه گذاری مدیریتی، سرمایه گذاری در حوزه جوانان است؛ اگر یک جامعه افراد جوان متخصص داشته باشد؛ آن جامعه سریع تر به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهدرسید، در غیر این صورت روند توسعه به کندی پیش خواهد رفت و گاهی دچار سکون نسبی می شود و نمی توان هیچ گونه تغییر اساسی در چشم انداز اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آن جامعه را تصور کرد.
لذا با توجه به مشکلات عدیده و استفاده از مدیران بی انگیزه در این استان و وجود ظرفیت بالای جوانان ، لزوم تزریق خون تازه در رگهای سازمانها و نهادها دولتی و خصوصی با بکارگیری مدیران جوان زمینه ی افزایش انگیزه ، تحرک و پویایی را دو چندان می نماید .

علیرضا منصوری خواه – دانشجوی دکترای جامعه شناسی