آموزش و پرورش به وعده هایش عمل کند

عباس مدحجی: چند روزی ست که سایت سازمان سنجش آموزش کشور محل تمرکز دانش آموزان پشت کنکوری است. اعلام نتایج کنکور ورودی دانشگاها همیشه از هیجان انگیز ترین خبرهای آموزشی کشور بوده است. اخباری که دانش آموزان ، والدین و معلمان را تحت تاثیر خود دارد.

آموزش و پرورش خرمشهر هم سعی کرده از این قافله عقب نمانده و ضمنارتقای کیفیت اموزش ، در دانش آموزانش انگیزه ایجاد کند. از این رو ناصر علیفر رئیس آموزش و پرورش خرمشهر اواسط سال تحصیلی گذشته از اختصاص جوایز میلیونی به دانش آموزان رتبه های برتر کنکور خبر داد.

علی فر در اردیبهشت سال جاری در نشست خبری گفته بود: تصمیم داریم با کمک خیرین برای ایجاد انگیزه و شکوفایی استعداد کنکوری ها به تمام رتبه های تک رقمی منطقه ۱۵ میلیون ، دو رقمی ۱۰میلیون و سه رقمی ۵میلیون تومان جایزه بدهیم.

اکنون که چند روزی از اعلام نتایج کنکور میگذرد، انتظار میرود آموزش و پرورش به وعده هایش عملکرده و ضمن اعلام نتایج کنکور و مقایسه با سایر شهرستانها و نتایج سال قبل ، جوایز نقدی خود را اهدا کند. جوایزی که میتواند انگیزه و هیجان را در دانش آموزان شهرستان تقویت کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.