گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی در مساجد بندرامام خمینی ره

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی ، در نخستین جمعه ماه محرم همزمان در سراسر کشور در مسجد جامع و مسجد النبی(ص)بندرامام خمینی ره برگزار گردید.