آزمون کتبی و عملی مهارتی در رشته موسیقی ورایانه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بندرماهشهر برگزار گردید

به گزارش پایگاه خبری خورنا|در این ازمون که در روزهای جمعه وشنبه برگزار میگردد با حضور نماینده ناظر از وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی و وهیت اعزامی از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان و پرسنل اداره ماهشهر در مقطع مردان انجام وبه کسانی که حد نصاب نمره را در آزمون بیاورند گواهینامه دیپلم اهدا میشود
در این رقابت ۸۰ نفر از مردان ماهشهری به رقابت می پردازند