بیانیه مجمع اصلاح طلبان شهرستان اندیمشک در خصوص وقایع الوار /همه برای اجرای عدالت، اجرای عدالت برای همه

عبد الله بن عباس، از طرف امیر مؤمنان علیه السلام در بصره و نواحی اهواز و کرمان و …سمت کارگزاری داشت.او، زیاد بن ابیه را که چندان هم خوشنام نبود، عامل بصره کرد.امام اعمال او را زیر نظر داشت و این نامه را برای او نوشت که: به خدای سوگند، سوگندی راست ! که اگر آگاه گردم که در مال مسلمانان به کم و بیش خیانت ورزیده ای، چنان بر تو سخت گیرم که اندک مال گردی و گران پشت از فاقه، و خوار مایه گردی.
والسلام.
( نهج البلاغه، نامه ی .۲۰)

براساس سیره وسخن امام علی علیه السلام و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در باب مبارزه با فساد اقتصادی :« ضربه‌ی عدالت باید قاطع ، دقیق و ظریف باشد»

در چند روز گذشته خبری در رسانه‌های محلی منتشر شد مبنی بر دستگیری تعدادی از دهیاران واعضای تعاونی دهیاران الوار گرمسیری، که مجمع اصلاح طلبان اندیمشک رابرآن داشت، بنابروظیفه خطیرخودجهت عدالت گسترى ودفاع ازحقوق مردم وبعنوان کنشگران سیاسى،مواردى رایادآورى نماید:

مردم مظلوم بخش الوار نه امروز و نه دیروز سالهاست که در محرومیت ومظلومیت به سر می برند و کسانی که بایددرجهت استیفاى حق آنان گام بردارند، به حقوق آنها دست اندازى نموده و متاسفانه در اقدامی عجیب و به دور از جایگاه وشأن مسئولیت پذیرفته شده، و نا همگون با مشى مردم سالاری و خلاف اصول روشن دموکراسی و همچنین خلاف موازین اسلام و شرع مقدس، در اولین اقدام فرماندار اندیمشک، درصددکتمان موضوع وتخلف محرزبرآمده واین واقعیت را تکذیب نمود، درنتیجه، نه تنها خشم و ناراحتی طیف های گسترده مردم شهرستان اندیمشک را به همراه داشت، که موجب بدبینى وبى اعتمادى مردم غیرتمندبخش الوارگردید.

مجمع اصلاح طلبان شهرستان اندیمشک ضمن
حمایت و قدردانى، ازتلاش دستگاه های اطلاعاتى، دستگاه قضایى ، نیروی انتظامی و تمام کسانی که تمام مساعى وتلاش خودرابراى جلوگیرى ازتضییع حقوق مردم بکاربستند، بر آن است تا اعلام دارد در ‌کنار مردم شریف شهرستان اندیمشک و علی الخصوص مردم مظلوم بخش الوار که در این قضیه حقوق آنها پایمال گردیده، قرارداشته، وخواهان پیگیری های جدی و لازم، برای به ثمر رسیدن این پرونده و مجازات متخلفین در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، بدون کوچکترین اجحاف حقی از متهمین این پرونده است.

بدیهی و روشن ‌است که اجرای عدالت را تنها نباید از قوه قضاییه و ضابطان آن انتظار داشت. بلکه لازمه اجرای عدالت همراهی تمام مردم و مسوولان و طیف ها و جناح های مختلف ، به دور از هر جناح بازی یا قومیت گرایی، با نهادهای قضایی را می طلبد و کسانی که در این رابطه در حال سرپوش گذاشتن به این قضیه هستند، نه تنها خائن به مردم بخش الوار هستند، که آنها را باید شریک درناکارآمدى این متخلفین دانست.

بنابراین ذکرچندنکته ضرورى است:

۱_ از تمامی مردم فهیم شهرستان اندیمشک و جناح های سیاسی درخواست می شود بدون نگاه جناحی به این جریان و تسویه حساب سیاسی ، از انتشار اخبار کذب و ‌نیز شایعه پراکنی در این رابطه خود داری کرده و تنها اخبار موثق در این زمینه را دنبال کنند.

٢_ از استاندارمحترم، بعنوان عالیترین مرجع دولت دراستان، درخواست می شود، جهت کاهش آسیب وارده برحقوق مردم وپیشگیری ازکج منشى هاى احتمالى دربرخوردبااین موضوع، پیگیری های مصرانه و بازرسی های جدی در این زمینه، بدون تاثیر پذیری از افراد ذی نفوذ را داشته باشند.

٣_ به فرماندار اندیمشک که برخلاف مشى دولت تدبیروامید،سعى درکتمان این واقعیت تلخ نمودند، یادآورى مى نمایداین لاپوشى هانه تنهاهیچ مساعدتى به دولت تدبیروامیدنخواهدکرد، بلکه اعتمادعمومى رانسبت به دولت خدشه دارنموده وموجبات خشم ونارضایتى اقشارمحروم بخش الواررافراهم مى سازد.

۴_از دستگاه قضایی درخواست می شود، دقت ، ظرافت و سرعت عمل در صدور احکام لازم درراستای اجرای عدالت ، فارغ ازملاحظات قومى وسیاسى دربسترقضاوت منصفانه، به نحو شایسته، انجام داده و نتیجه را به مردم اعلام نماید.

در پایان مجمع اصلاح طلبان شهرستان اندیمشک، در راستای فسادستیزى ومطالبه گری های به حق مردم، ضمن حمایت از نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی ، اعلام می دارد که در کنار مردم محروم بخش الوار ایستاده و برای اجرای عدالت هیچ خط قرمزى فراروى خودنمى شناسد.

مجمع اصلاح طلبان شهرستان اندیمشک
۲۲شهریور ۱۳۹۷