مهرداد آهنگی رئیس شبکه بهداشت و درمان هفتکل می شود

شنیده ها حاکی از آن است که لغو حکم دکتر سید مهیار عمادیان، سرپرست شبکه بهداشت و درمان هفتکل در دستور کار قرار گرفته و احتمال می رود که در هفته آینده جای خود را به مهرداد آهنگی که قبل از این معاون این شبکه را به عهده داشت بدهد.

گزینه پیش از آهنگی دکتر فلاحتکار که اصالت هفتکلی دارد روی میز ریاست دانشگاه علوم پزشکی قرار داشت

گفتنی است انتصاب مدیران کارامد و توانمند در دستور کار فرماندار جدید هفتکل قرار گرفته است