افتخار آفرینی کاراته کار بندرماهشهری در مسابقات قهرمانی کاراته سبک کیوکوشین کان کشور

مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین کان با حضور ۵۷۰ شرکت کننده و حضور رئیس سبک کیوکوشین کان ایران، های شین دانشفر در استان خراسان رضوی برگزار شد.

امیرحسین صیداوی به عنوان نماینده بندرماهشهر در مسابقات کاراته ی کیوکوشین کان کشور موفق به کسب مقام اول شد.

گفتنی است وی با کسب این عنوان موفق به اخذ سهمیه ی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات آسیایی شد.