در گفتگو با رئیس اداره گاز هفتکل:

بهره مندی ۶۰۰۰ مشترک شهرستان هفتکل از نعمت گاز طبیعی

قادر سبحانی|خورنا_اسماعیل کمایی رئیس اداره گاز هفتکل از برخورداری ۶۰۰۰ مشترک شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی در این شهرستان خبر داد وگفت : این تعداد مشترک از طریق ۳۵۹۷ مورد انشعاب ( علمک) به شبکه گاز طبیعی متصل شده اند.

اسماعیل کمایی همچنین از بهره مندی تعداد ۵۲۴ مشترک گاز طبیعی در ۱۳ روستای تابعه خبرداد وافزود : در ۵ ماهه اول سال جاری به میزان ۴ میلیون و ۲۲۲ هزارو ۶۷۲ متر مکعب در شهرهفتگل مصرف شده است که نشاندهنده رشد ۳۵ در صدی مصرف گاز در مقایسه با مصرف ۳ میلیون و۱۰۸ هزار و ۸۷۵ مترمکعبی مدت مشابه سال گذشته می باشد.

رئیس اداره گاز هفتکل از مشترکین گاز طبیعی خواست تا با مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی و پرداخت بموقع قبوض گاز ، این اداره را در ارائه خدمات شایسته به مردم یاری دهند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.