در حاشیه انتقادات اخیر

چطور دلت اومد آقای ساری؟!

توی خبرها خوندم که علی ساری نماینده اهواز استاندار خوزستان رو به باد انتقاد گرفته و از عملکردش شدیدا انتقاد کرده!

من واقعا نمیدونم آدما چه انتظاری از هم دارن؟! انتظار انتقاد از هرکسی رو داشتم الّا استاندار خوزستان!

آقای ساری چطور دلت اومد قلب استانداری به این نازنینی رو بشکونی؟!
شما تا حالا یه حرف بد ازش شنیدی؟ اصلا حرف شنیدی ازش؟!
بنده خدا نهایتا وسط دعواها میاد یه تسبیحی میچرخونه و میگه آقا صلوات بفرس تمومش کنین دیگه…!
اتفاقا نه تنها حرفی نمیزنه بلکه حرف‌شنویش هم بالاس. خود شما! آره شما… تا حالا چیزی گفتی و این آقا گفته نه؟ محاله یه مورد پیدا کنی. از همه همکارای مجلسیت هم بپرسی یکیشون نمیتونه بگه که از استاندار ما ‘نه’ شنیده باشه!
اونوَخ شما چطور دلت اومد یه چنین موجود نازنین و بی آزاری رو به باد انتقاد بگیری؟! یه لحظه اون چهره آروم و معصومش رو با یه لبخند و گردنِ یه کم کج تصور کن!؟ لااقل از اون تسبیح گوشه تصویر خجالت میکشیدی!
به خودت بیا آقای نماینده… ضعیف کشی رسم جوونمردی نیست. برو از خدا بترس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • شریعتی در حد یک بخشدار هم نیست

  • دکترشریعتی چون محبوب ومردمی واهل جاروجنجال وخودنمایی وتکبر نیست واهل تظاهرودورویی ووواردنشدن به بازی های اقایان نیست وهمان که بوده هست وبرعکس اقایان دردآشناودلسوزمردم وپابرهنه هاست همیشه محبوب مردم شریف وقدرشناس استان خوزستان باقی خواهدماند

  • جناب ساری همان کسب است که درمراسم وبازدیددکترروحانی وحضوردولتمردان وزارت واستان آن جاروجنجال که مایه برهم خوردن جلسه وتعجب ریاست جمهورازاینگونه انتقادواعتراض ایشان که می توانستندمنطقی درجلسه مطرح کنندوازشبکه سیمای کشورواستان بطورمستقیم هم پخش گردیدولی جالب اینکه چندماه بعدهمین جناب ساری درکناردکترروحانی ودرصف اعصای ستادانتخاباتی ایشان حضورداشتند..یک بام وصدآسمان…کمی انصاف هم خوب است اقایان

  • جناب ساری همان فردی است که درمراسم وبازدیددکترروحانی وحضوردولتمردان وزارت واستان آن جاروجنجال که مایه برهم خوردن جلسه وتعجب ریاست جمهورازاینگونه انتقادواعتراض ایشان که می توانستندمنطقی درجلسه مطرح کنندوازشبکه سیمای کشورواستان بطورمستقیم هم پخش گردیدولی جالب اینکه چندماه بعدهمین جناب ساری درکناردکترروحانی ودرصف اعصای ستادانتخاباتی ایشان حضورداشتند..یک بام وصدآسمان…کمی انصاف هم خوب است اقایان