امیر کبیر همچنان در مسیر رشد قیمت پایانی

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر در هفته گذشته در مجموع  بازار شاهد معامله زیادی نبود اما در همین حجم معاملات همچنان رشد مثبتی را تجربه کرد.

سهم پتروشیمی امیرکبیر در دو روز معامله شد که هر چند قیمت معاملاتی در رقم ۱۰هزار و ۶۷۹ریال رقم خورد، اما به دلیل حجم معامله قیمت پایانی هر سهم را به رقم ۸هزار و ۷۱۹ریال رساند.

نکته مهم در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون تحولات این شرکت در هفته گذشته انعکاس پیشرفت ها و دست آوردهای مهندسی این شرکت در حوزه های تجهیزات و تکنولوژیک بود که نشان از آمادگی فنی این مجموعه در صورت جدی شدن شرایط تحریم های پتروشیمی دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.