‍ قهرمانی تیم نجات غریق خوزستان با حضور بازیکنان امیدیه ای

اسداله ترحم / خورنا –  تیم نجات غریق استان خوزستان متشکل از پنج بازیکن که چهار نفر آنها از امیدیه بودند، با مربیگری حمید قدسی نژاد در مسابقات منطقه سه کشور حضور یافت و توانست با افتخار موفق به کسب مقام اول مسابقات شدند.