مدیر آموزش و پرورش باغملک خبر داد: عقد تفاهم نامه اورژانش اجتماعی بین آموزش و پرورش و بهزیستی

مختار نیک مقام آموزش و پرورش باغملک ضمن اعلام این خبر گفت : صبح امروز سه شنبه ۶ شهریور ماه ۹۷ تفاهم نامه ای ۴ ماده ای بین آموزش و پرورش و بهزیستی منعقد گردید که بر اساس آن آموزش و پرورش باغملک متعهد گردید چنانچه در هنگام ثبت نام دانش آموزان ، باموارد مصرف مواد مخدر، اچ آی وی مثبت، بد سرپرستی یا بی سرپرستی دانش آموزان و یا بی خانمانی مواجه گردید مراتب را به اورژانس اجتماعی اطلاع دهد.
مدیر آموزش و پرورش باغملک گفت : تفاهم نامه اورژانس اجتماعی بین آموزش و پرورش و بهزیستی منعقدشد.

به گزارش خورنا، مختار نیک مقام آموزش و پرورش باغملک ضمن اعلام این خبر گفت : صبح امروز سه شنبه ۶ شهریور ماه ۹۷ تفاهم نامه ای ۴ ماده ای بین آموزش و پرورش و بهزیستی منعقد گردید که بر اساس آن آموزش و پرورش باغملک متعهد گردید چنانچه در هنگام ثبت نام دانش آموزان ، باموارد مصرف مواد مخدر، اچ آی وی مثبت، بد سرپرستی یا بی سرپرستی دانش آموزان و یا بی خانمانی مواجه گردید مراتب را به اورژانس اجتماعی اطلاع دهد.

وی در خصوص تعهدات بهزیستی باغملک خاطرنشان کرد: اورژانس اجتماعی  موظف است در صورت نیاز مدیر مدرسه در آموزشگاه حاضر و خدمات مددکاری مناسب را به دانش آموزان ارائه نماید. همچنین اورژانس اجتماعی بهزیستی متعهد گردید تا درصورت نیاز گزارش مددکاری و اقدامات موثر خود را به مراجع قضایی ارائه نماید.

وی افزود: پس از امضای این تفاهم نامه اورژانس اجتماعی بهزیستی باغملک حضور موثر تری در جلسات انجمن و اولیا و مربیان مدارس خواهد داشت و آموزش های لازم را در زمینه مهارت های فرزند پروری ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کودک آزاری ارائه خواهد نمود.

مدیر آموزش و پرورش باغملک در پایان گفت : این تفاهم نامه به مدت یک سال قابل اجرا بوده و پس از آن در صورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود.

گفتنی است اورژانس اجتماعی بهزیستی با شماره تلفن اختصاصی ۱۲۳ برنامه های تلفیقی مداخله در بحران های فردی ، خانوادگی و  اجتماعی با هدف توانمند سازی اجتماع محور ارائه خواهد داد.