مدیران شهرستان وزیر بهداشت را محکم تر در آغوش بفشارند، شاید اندک بودجه و اعتباری ای از جیبشان بچکد!

مدیران شهرستان وزیر بهداشت را محکم تر در آغوش بفشارند، شاید اندک بودجه و اعتباری ای از جیبشان بچکد!

?آقای وزیر پروژه های کهنه را برای چندمین بار افتتاح نکنید، روبان های قرمز قبلاً بریده شده اند!!

حسب خبرهای واصله دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم زمان با هفته دولت به خوزستان سفر می کند تا ضمن بازید از چند شهر و مناطق محروم منجمله شهرستان باغملک به افتتاح مراکز بهداشتی و درمانی بپردازد. اما چه مرکز درمانی؟ کدام بیمارستان #تخصصی #مجهز بزرگ در قد و قامت وزیر بهداشت کشور برای افتتاح داریم؟ پروژه بیمارستان ٩۶ تختخوابه باغملک که قرار بود نیمه اول سال ٩٧ رسماً افتتاح شود به کجا رسید؟ مگر نه مراکز درمان بستر #صیدون و #میداوود و #دوراهی_اسلام_آباد بود که سال گذشته با طمطراق و سرصدای زیادی همراه بود، به دست صالحی فرماندار وقت افتتاح شد!؟ که ضمن افتتاحیه ی حاشیه دار آن جوانی داد میزد آقای فرماندار مگر آمدید ساختمان خالی را افتتاح کنید!؟ و یا مرکز درمان بستر خالی از امکانات و حتی آب و برق که در دوراهی اسلام آباد هم زمان با هفته دولت افتتاح شده بود!؟

با مردم رو راست باشید، وزیر بهداشت می آید چه کند؟ کم است آمار وحشتناک مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تلفات جاده ای که ناشی از وضع بد جاده های دسترسی و فاصله زیاد تا مرکز درمانی مجهز استان در ایذه و باغملک روی می دهد!؟ آیا دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت می آید ساختمان خانه بهداشت روستایی #سردوراب یا #تنگ_چویل را افتتاح کند؟!

مدیران ارشد شهرستان که برای استقبال در ورودی شهر و در آغوش کشیدن اقای وزیر و صرفاً #گرفتن_عکس یادگاری می روند، از طرف مردم غرق در #محرومیت باغملک وزیر را #محکم_تر بفشارند شاید بودجه ای و اعتبار ناخواسته ای از جیب کت شان بچکدو چیزی عاید شهرستان شود.