کمتر از ۱۰ ساعت دیگر…

عباس مدحجی : با پایان دوره ی یکساله ی اول شورای پنجم خرمشهر، کمتر از ده ساعت دیگر تکلیف دوره ی یکساله ی دوم آن تعیین خواهد شد.

بیش از یکسال از انتخاب محمد جواد بچاری ، علی بندری ، حاتم بندری ، فاخر ربیعی ، موسی مطوری جزیره ، امیر سامری و میلاد پور حمزاوی توسط مردم برای سکانداری شورای خرمشهر گذشت. یکسالی که با جنجالها وحاشیه هایش توانست تصویر واضح تری به مردم از انتخابهایشان،ارائه دهد.

خرمشهری ها که قبل تر ، انحلال شورا را تجربه کرده بودند و هنوز هم درد چوب مصوبات شورای جانشین قبلی را بر پشت خود احساس میکنند شاید به این نتیجه رسیده باشند که حتی شورای ضعیف هم از بی شورایی بهتر است. یعنی همان فرمولی که میگوید قانون بد از بی قانونی بهتر است.

اینکه شورا طی یکسال گذشته تاچه حد توانسته به اهداف خود و رضایت و رفاه مردم دست یابد در این مقال نگنجد و این مردم هستند که باید قضاوت کنند. اما آنچه که طی این چند ساعت باقی مانده حائز اهمیت است ، انتخاب ریاست شورا و اعضای کمیسیون هاست.

نگاهی باید کرد به کارنامه ی محمد جواد بچاری که ریاست یکسال گذشته ی شورا را تا این لحظه بر عهده داشت . مردم و دستگاه های نظارتی چه امتیازهایی به بچاری در پاسخگویی به مردم ، همگرایی و اتحاد با اعضا ، تعامل با رسانه ها ، سواد و علم کار شورا ، اجتناب از آلودگی های سیاسی و مالی ناروا ، احترام به افکار عمومی ، جسارت در تببین مواضع ، سماجت در انجام قوانین میدهند ؟

اعضای شورا فردا در آستانه انتخابی هستند که میتواند پرونده ی یکسال آینده ی شورا را سفید یا لکه دار کند. شایسته بود شورا، کارنامه ای از عملکرد یکساله ی خویش ارائه میداد تا مردم نیز از عمده فعالیتهای خادمینشان بیشتر مطلع میشدند.

خبرها نشان از گعده ها و لابی های سیاسی تا دقیقه نود برای تاثیر بر انتخابات شورا دارد. لابی بر سر شهردار و شهرداری از جمله مواردی ست که بصورت غیر رسمی و غیر قابل استناد بگوش رسیده است. باید صبر کرد و دید ایا رایزنی های امشب تاثیری در تزلزل یا ثبات صندلی دارابی در آینده خواهد داشت یا خیر ؟