هیچ درخواستی از سوی شرکت ایرکست هاونبرگ به فرمانداری بندرماهشهر ارسال نشده است

فرماندار بندرماهشهر گفت: تاکنون هیچ درخواست کمکی از سوی شرکت ایرکست هاونبرگ برای فرمانداری ارسال نشده است؛ از امروز در چهار چوب قانون پیگیر مطالبات حقوقی کارگران شرکت ایرکست هاونبرگ هستیم.

محسن بیرانوند، فرماندار بندرماهشهر با اشاره به تجمع صبح امروز کارگران شرکت ایرکست هاونبرگ مقابل فرمانداری اظهار داشت: صبح امروز تعدادی از کارگران شرکت ایرکست شاونبرگ مقابل فرمانداری تجمع کردند که مسئول واحد سیاسی امنیتی فرمانداری با حضور در بین کارگران مطالبات آنها را شنیده است.

وی افزود: ما برای مطالبات حقوق معوقه، بیمه و قرارداد کارگران در چهارچوب قانون و ضوابط پیگیری کرده و به زودی جلساتی با مدیران این شرکت و مدیرعامل منطقه ویژه گرفته خواهد شد.

فرماندار بندرماهشهر با اشاره به مشکل اقتصادی شرکت ایرکست هاونبرگ بیان کرد: این شرکت تاکنون هیچ مشکلی را با ما مطرح و منتقل نکرده و هیچ درخواستی تاکنون از سوی مدیران این شرکت دریافت نشده است.

وی با اشاره به مصوبه کمیته کارگری شهرستان بندرماهشهر افزود: یکی از مصوبات کمیته کارگری شهرستان بندرماهشهر این است که شرکت‌ها اگر مشکلی داشته باشند پیش از تبدیل این مشکل به بحران آن را به ما منتقل کنند تا ما با پیگیری آن را حل کرده یا اینکه به استان و مقامات بالاتر آن را منتقل کنیم.

بیرانوند در پایان خاطرنشان کرد: با وجود ارسال مصوبه کمیته کارگری به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت‌های موجود در شهرستان، از طریق شرکت ایرکست هاونبرگ تاکنون هیچ درخواست کمکی از ما نداشته است.