انفجاز گاز در میانکوه، باعث تخریب منزل مسکونی شد

اسداله ترحم / خورنا – شب گذشته، انفجار در یک منزل مسکونی میانکوه، باعث تخریب آن شد.

این حادثه باعث مصدومیت و سوختگی بالای ۸۰ درصد جوان ۲۲ ساله شد که به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شده است.