تجلیل از خبرنگاران شهرستان امیدیه به مناسبت روز خبرنگار توسط سید مهران رفیعی فرماندار شهرستان

اسداله ترحم / خورنا – سید مهران رفیعی فرماندار امیدیه، در مراسمی از خبرنگاران شهرستان امیدیه تجلیل کرد.

در این مراسم رفیعی، حرفه خبرنگاری را بسیار سخت و حساس توصیف نمود و از خبرنگاران شهرستان امیدیه خواست که در شرایط کنونی در راستای وحدت جامعه گام برداشته و در درج اخبار جانب انصاف را رعایت کنند.

در پایان مراسم، لوح تقدیر و هدیه ای به خبرنگاران از سوی فرماندار امیدیه، اهدا شد.