مدال آوران امیدیه ای در مسابقات قهرمانی کشور سبک چاچوان ووشو در استان یزد

اسداله ترحم / خورنا – مسابقات قهرمانی کشور سبک چاچوان ووشو در استان یزد برگزار شد و تیم خوزستان مقام نایب قهرمانی را بدست اورد.

نفرات زیر از امیدیه به همراه تیم خوزستان مدال های رنگارنگ را بدست آوردند.

عسل شریفات مدال طلا، رقیه میریان مدال نقره،
زینب عنافچه مدال برنز، سیده نگین حسینی نسب مدال برنز