بازنگری جهت تعیین حدود جدید محدوده درون شهری و برون شهری راه های شهرستان بهبهان

خورنا| پدرام کسائی: راه های شهرستان جهت نگهداری و کنترل ترافیکی به دو محدوده درون شهری و برون شهری تقسیم می شوند که در هر محدوده وظیفه نگهداری و کنترل و نظارت برابر قانون بر عهده دستگاه مشخص است.

در محدوده درون شهری وظیفه نگهداری از راه هابر عهده شهرداری ها و مسئولیت نظارت، تردد و رسیدگی به تخلفات و تصادفات وظیفه پلیس راهنمائی و رانندگی است.

در محدوده برون شهری نیز مسئولیت نگهداری از راه ها بر عهده اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و وظیفه نظارت بر عبور و مرور و رسیدگی به تخلفات و تصادفات نیز برعهده پلیس راه است.

آخرین بازنگری در تفکیک محدوده ترافیک شهری و برون شهری در بهبهان مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

محدوده درون شهری بهبهان در حال حاضر از سمت جاده شیراز تا انتهای بلوار بعد از دروازه قرآن؛ از سمت جاده اهواز انتهای اولین پل بعد از میدان یادمان شهدای پیروز (استیل) که به عنوان زیر گذر نیز مورد استفاده رانندگان است؛ از سمت جاده منصوریه بعد از میدان امام حسین(ع)؛ از سمت جاده زیدون شروع پل بعد از دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)؛ واز سمت جاده قدیم اهواز نیز بعد از میدان شهیدان غلامی است که با توجه به پیشرفت شهر و ساخت و سازهای جدید نیاز به بازنگری داشت.

روز گذشته بازدید میدانی جهت بازنگری تفکیک حوزه راه های برون شهری و درون شهری حوزه استحفاظی شهرستان بهبهان صورت گرفت.

در این بازدید که با حضور سرگرد رعنایی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، سرگرد مقیمی فرمانده پلیس راه بهبهان-گچساران ، شکرخواه رئیس اداره راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان و شهیدزاده نماینده شهرداری بهبهان صورت گرفت، طی بازدید میدانی حوزه ی فعالیت هر یک از دستگاه های مربوطه مشخص، برداشت نقاط انجام و صورت جلسه مربوطه بازنگری و نوشته شد.