حفظ محیط زیست و فضاهای سبز موجود همواره از اولویتهای کاری من است

حفظ محیط زیست و فضاهای سبز موجود همواره از اولویتهای کاری اینجانب بوده و هست

به گزارش پایگاه خبری خورنا کورش حشمدار شهردار هندیجان اظهار داشت: باتوجه به اجرای طرح تعریض خیابان امیرکبیر واقع در هندیجان شمالی و در طرح قرارگرفتن چند اصل درخت چندین ساله و جهت حفظ محیط زیست و فضاهای سبز موجود و درختان که از اولویتهای کاری اینجانب در تمام نقاط سطح شهر میباشد لذا باکارکارشناسی شده وفنی تاکنون اجازه آسیب زدن به درختان در مسیر طرح را نداده ایم.

ایشان در ادامه بیان داشت:با توجه به وجود این درختان و همخوانی نداشتن خیابان با ادارات مربوطه ازجمله اداره محیط زیست دراین خصوص مکاتباتی داشته ایم و منتظر اعلام نتیجه استعلام هستیم.

وی در پایان گفت: درحال حاضر جهت رفاه حال شهروندان محترم و جلوگیری از هر گونه حادثه ای طرح را اجرا و چنانچه جواب استعلامات مشخص گردد شهرداری هندیجان بلافاصله این آمادگی را دارد که نسبت به اصلاح خیابان اقدام نماید.