معاون آبفای خوزستان:

کمیت و کیفیت آب آشامیدنی ۸۷ درصد جمعیت خوزستان تحت‌تاثیر پدیده خشکسالی است

معاونت بهره برداری شرکت آبفا خوزستان استفاده از منابع سطحی را علت اصلی نوسانات کیفی(طعم و ec) در آب خوزستان دانست و بیان داشت: کمیت و کیفیت آب آشامیدنی ۹۷ درصد شهرها و ۸۷ درصد جمعیت استان خوزستان تحت‌تاثیرات پدیده خشکسالی قرار گرفته است.

خورنا-احمدرضارستمی: در نشست کارگروه تخصصی بهداشت و درمان استان خوزستان مهرداد قنواتی جمعیت تحت پوشش شرکت آبفای خوزستان را دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دانست و اظهار کرد: شرکت آبفاخوزستان نه تنها ۵۶ شهر استان را به صورت مستقیم تأمین آب می‌کند بلکه بخشهایی از شهر اهواز، کارون، رامین و شیرین‌شهر را نیز تحت پوشش خود قرار داده است.

معاونت بهره برداری شرکت آبفا خوزستان عنوان کرد: ۷۱ درصد از منابع تامین آب خوزستان از منابع سطحی چون تأسیسات جنوب‌شرق، غدیر، سدگدار و آب خارج حوزه‌ای و در حدود ۲۹ درصد مابقی نیز از آبهای زیر‌زمینی استصحال می‌شود.

وی استفاده از منابع سطحی را علت اصلی نوسانات کیفی(طعم و ec) در آب خوزستان دانست و بیان داشت: کمیت و کیفیت آب آشامیدنی ۹۷ درصد شهرها و ۸۷ درصد جمعیت استان خوزستان تحت‌تاثیرات پدیده خشکسالی قرار گرفته است.

قنواتی در مورد وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی خوزستان در اثر پدیده خشکسالی گفت: در محدوده زمانی بین خرداد ۹۶ تا خرداد ۹۷ شهرستان ایذه با ۲۳ درصد، قلعه خواجه ۲۴ درصد و باغملک با ۲۸ درصد بیشترین میزان کاهش سطح آبهای زیرزمینی را در استان داشته‌اند.

معاونت بهره برداری شرکت آبفا خوزستان با بیان اینکه نوسانات EC رودخانه کارون در تیرماه ۹۷ به شدید‌ترین حالت خود رسیده است اظهار کرد: طرح نمکزدایی و شیرین‌سازی آب شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، دارخوین، رامهرمز، چوئبده و اروند‌کنار اکنون به مناقصه رفته است و بزودی با تعیین سرمایه‌گذار آب این شهرها شیرین می‌شود.

وی عنوان کرد: نصب آب شیرین کن، بهسازی آب شیرین کنهای قدیمی و ارتقای کیفی تصفیه‌خانه‌های آب از جمله برنامه‌هایی است که جهت بهبود کیفی آب آشامیدنی استان در نظر گرفته شده است.

قنواتی در پایان در مورد اقدامات و برنامه‌ها انجام شده جهت اطمینان از شرایط بهداشتی آب آشامیدنی استان گفت: علاوه بر اقدامات انجام شده در دو سال گذشته ما طی پنج ماه اخیر نیز بیش از ۱۰ هزار مورد پایش کمی و کیفی منابع آبی و انجام آزمایشات کلر سنجی به میزان سه برابر بیش از نورم کشوری و همچنین انجام دادن آزمونهای میکروبی مختلف هم صورت گرفته است.