فقدان ایمنی کافی در جاده چند کیلومتری و پر سر و صدای سیمان

خورنا| پدرام کسائی: جاده سیمان بعنوان محور تردد و دسترسی به صنایع بزرگی همچون کارخانه سیمان، سدهای شهدا، آریوبرزن، مارون، نیروگاه برق آبی مارون و چاه های نفت موسوم به منصور آباد است که پس از سالها و وعده مسئولین در دوره های مختلف،  عملیات تعریض و بهسازی روکش آسفالت آن آغاز شد و مردم چه بنرها و تبلیغاتی که برای این چند کیلومتر تا قبل از شروع آن دیدند.

به هر ترتیب شهروندان از نیمه سال ۹۶ شروع عملیات اجرائی در این جاده را دیده و کار در مدت زمانی بخوبی در حال انجام بود، ولی مدتی است که عملیات اجرائی در این جاده متوقف شده و این جاده با خطرات بسیار بحال خود رها شده است.

از جمله مشکلات موجود در این جاده عدم روکش آسفالت در حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا بعد از  تقاطع منصوریه، عدم وجود روشنائی در تقاطع سد شهدا، عدم وجود علائم ایمنی و هشدار دهنده در طول مسیر، عدم وجود خط کشی طرفین جاده در طول مسیر است، که با توجه به تردد بالای کامیون بعلت بارگیری صادراتی کارخانه سیمان و همچنین تردد شهروندان به حاشیه رودخانه و پارک کریا در شب مشکلات بسیاری را برای رانندگان ایجاد نموده است.

امید است که مسئولان فارغ از تبلیغات و عکس های یادگاری، برای یکبار که شده نسبت به تعیین تکلیف و تکمیل باقی مانده عملیات این جاده اقدام کنند.

تصاویر: آرشیو