انتقاد تند جوانان استان خوزستان نسبت به وزیر ورزش و جوانان/ ناکارآمدی مدیر کل ورزش و جوانان/ استاندار و مجمع نمایندگان استان خوزستان ورود کنند

خورنا – یاسین افرا: یکی از معیار های توسعه در هر جامعه ای، شاخص های اموزشی و سرمایه گزاری در حوزه جوانان است.

حوزه اجتماعی ،ورزش و جوانان به عنوان متولیان مهم در نظام های دموکرات نهال توسعه سیاسی را در کشور می کارند که بعد ها در قالب احزاب و دانشگاه بارور شده و ثمره آن توسعه سیاسی و اجتماعی در کشور است. در جوامع توسعه یافته، رابطه بازوی نظام سیاسی و اجتماعی با مردم رابطه دوطرفه است. سیاستگزاری از طرف نهادهای دموکراتیک برای نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی در جهت تقویت بنیان های نظام اجتماعی و تربیت شهروند مسئولیت پذیر صورت میگیرد.

مردم نیز به عنوان پایه های جامعه مدنی در جهت تقویت بنیان های دموکراسی سامان میپذیرند، لذا جامعه حاصل از رابطه مذکور در هیچ حالتی تحث فشار داخلی و خارجی شکست نخواهد خورد. متاسفانه در کشور ما  شکافی بین نسل جدید و جوانان با  نظام سیاسی ایجاد شده است که این شکاف اجتماعی در خوزستان به مراتب حادتر و بحرانی تر است. نهادی که میبایست متولی پرکردن و کم کردن شکاف اجتماعی بین نظام اجتماعی و سیاست های نظام سیاسی با طبقه جوان جامعه باشد وزارت مهم و استراتژیک ورزش و جوانان است.

شاید از دیدگاه کارشناسان اقتصادی وزارت نفت،یا از نظر دیپلمات ها وزارت امورخارجه کانون استراتژی کشور باشد ولی از نظر یک جوان و کنشگر سیاسی- اجتماعی این وزارت ورزش و جوانان است که قلب و نبض حیات نظام مدنی ماست. متاسفانه در اقلیم اجتماعی خوزستان، تنوع و ساختار خاص اجتماعی آن نقطه بحرانی همین اداره کل است. در جایی که میبایست با تنظیم سند راهبردی برای توسعه اجتماعی و سیاسی از طریق دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد گام برداشته میشود، اما به دلیل ضعف مدیریتی، نداشتن دانش اجتماعی و فهم درست از مسائل اجتماعی شاهد تحول و حرکت مناسبی نیستیم که به نظر می رسد ثمره چنین وضعی غروب زود هنگام کورسوی امید جوانان خوزستان خواهد بود، لذا برای جلوگیری از عمیق تر شدن این فاجعه، وزیر محترم ورزش و جوانان میبایست با درک شرایط اجتماعی خوزستان و مطالبات جوانان خوشفکر و توسعه خواه حامی دولت تدبیر و امید به صورت جدی تجدید نظر و تغییر مدیرتی این مجموعه مهم را در دستور کار قرار دهد.

لازم به ذکر است در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، ضعف مدیریتی و عدم آشنایی با مفاهیم، مقوله ها و مسائل اجتماعی می‌تواند هزینه های جبران ناپذیر سیاسی و امنیتی در آینده به بار اورد. بر همین اساس باید در نظر داشت، در پدیده های امنیتی و اجتماعی مانند حوادث دی ماه و برخی آسیب های اجتماعی موجود در جامعه صرفا به مسائل اقتصادی مربوط نمیشود بلکه باید  عدم نقش آفرینی مثبت و موثر نهاد های متولی امور جوانان و حوزه اجتماعی را از عوامل موثر در این وقایع تحلیل نمود. ضمن این که، میشد با برنامه ریزی مدون و متناسب با استان خوزستان نسبت به جذب این سرمایه اجتماعی گام برداشت و با آموزش و آگاهی سازی نسبت به از هم گسستگی نظام اجتماعی و تبعات حاصل از  آن در حفظ امنیت اجتماعی نقش پررنگی ایفا نمود.

فاجعه آتش سوزی در یکی از قهوه خانه های اهواز و مرگ چندین انسان یکی از دردناک ترین حوادث سال های گذشته کشور است اما عمق این فاجعه آنجا روشن میشود که به شرایط سنی عامل آن پی برد و مسئولیت و نقشی که ساختار عریض و طویل اداره کل ورزش و جوانان در پیشگیری از این فاجعه میبایست داشته باشد که متاسفانه نداشته است.

اصلاحات نظام سیاسی و اجتماعی  متناسب با مشارکت مردم، در این توسعه شکل می گیرد. مدیران نیز متناسب با خواست و اراده مردم انتخاب میشوند، اما متاسفانه در بعضی از ادارات و ارگان های استان  خوزستان، این رابطه شکل نگرفته است. یکی از مدیران دولت قبل که مورد نقد مردم بوده و طیف همفکر ان در  سه انتخابات بازنده جدال سیاسی بوده، در خوزستان سکان دار قلب جامعه یعنی جوانان است. لذا به راحتی می توان با این تعارض در جایگاه رای مردم و مدیریت کلان و رابطه آن با مشکلات اجتماعی پی برد. از سوی دیگر درصدی از جوانان، در نهاد های حاکمیتی تربیت یافته، مسیر رشد و ترقی را می پیمایند. در حالی که اکثریت جوانان به خصوص فعالین اجتماعی توسعه خواه و به اصطلاح، اصلاح طلب چشم به نهاد های مردمی و برآمده از رای مردم دارند، بخش زیادی از پتانسیل جوانان  به دلیل مسائل پیش گفته ضایع شده و ناامیدی در بین جوانان تزریق کرده که ثمره این نامیدی مواضع تند ورادیکال بخشی از عموم مردم استان خوزستان نسبت به مدیریت استان و وزیر محترم ورزش و جوانان می باشد.

در مقاله بعد به طور مشخص نسبت به چالش های استان در حوزه جوانان در مدت مدیریت جناب اقای حیدری خواهیم پرداخت.