پیگیری های خورنا به نتیجه رسید/ گوشت گرم دولتی به بهبهان می آید

 

خورنا| پدرام کسائی: در پی درج خبری در خبرگزاری های رسمی، مبنی بر ورود گوشت گرم گوسفندی به کشور و توزیع آن با نرخ دولتی در برخی نقاط استان، و عدم درج نام مراکز توزیع در شهرستان بهبهان در بین اسامی منتشر شده، خبرنگار خورنا در شهرستان بهبهان پیگیری این موضوع از ادارات متبوع را در دستور کار قرار داد.

در تماس تلفنی خبرنگار خورنا با ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهبهان و پیگیری موضوع از کارشناسان این ادارات، مشخص شد که تا کنون سهمیه ای بابت گوشت گرم گوسفندی به شهرستان بهبهان اعلام نشده و ادارات مزبور از تخصیص سهمیه و توزیع گوشت با نرخ دولتی اظهار بی اطلاعی کردند.

با اصرار خبرنگار خورنا مبنی بر صحت موضوع و تقاضای پیگیری از اداره کل جهاد کشاورزی خوزستان، با پیگیری های بعمل آمده توسطجهاد کشاورزی بهبهان، سهمیه گوشت گرم گوسفندی وارداتی جهت شهرستان بهبهان تخصیص یافت، و مقرر شد که با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت چند مغازه قصابی بعنوان عامل توزیع گوشت مشخص و به اداره جهاد کشاورزی معرفی شوند، تا با اطلاع رسانی کافی به شهروندان توزیع گوشت گرم وارداتی با نرخ مصوب دولتی در جهت تنظیم بازار و حمایت از اقشار ضعیف جامعه برای شهروندان بهبهانی نیز آغاز گردد.

شایان ذکر است مرغ منجمد با نرخ دولتی نیز در صورت نیاز شهروندان، توسط اداراه جهاد کشاورزی تامین و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد.

پایگاه خبری خورنا پرونده فوق را باز نگه داشته و موضوع فوق را تا حصول نتیجه، و توزیع عادلانه بین شهروندان دنبال خواهد کرد.

مراکز توزیع گوشت گرم گوسفندی به محض مشخص شدن، توسط همین پایگاه خبری به اطلاع شهروندان خواهد رسید.