ایمن سازی راه های روستایی بهبهان

خورنا| پدرام کسائی: بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرائی فرمان امام(ره) با هدف محرومیت زدائی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم فعالیت می کند.

در تفاهم نامه ای که سال گذشته میان استانداری خوزستان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان و بنیاد برکت منعقد شد، مقرر شد که توسعه راه های روستائی در دو شهرستان هفتکل و بهبهان با مشارکت بنیاد انجام گیرد.

گزارش اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه و ایمن سازی راه های روستائی شهرستان بهبهان که با مشارکت بنیاد برکت و توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در حال انجام است در زیر ارائه خواهد شد:

 

نصب علائم ایمنی، آشکارساز و هشداردهنده در محور روستایی قالند، بی بی یون، در محور بهبهان – رامهرمز

 

نصب علائم ایمنی، آشکارساز و هشداردهنده در محور روستایی دودانگه و قنبری در محور بهبهان – رامهرمز

 

نصب علائم ایمنی، آشکارساز و هشداردهنده در محور روستایی حسن قلی خان، حیات آباد مجیدی و پیرآباد

 

پروژه تعریض و بهسازی محور روستایی دودانگه به طول سه کیلومتر

جاده موجود دارای عرض پنج و نیم متر می باشد که بعلت عرض کم و تردد زیاد حوادث جاده ای بسیاری در آن رخ داده است، که پس از اتمام پروژه و تعریض دومتر از هر سمت، به عرض نه و نیم متر رسیده و به لحاظ تعریف راه به استاندارد راه فرعی درجه یک ارتقاء می یابد.