احداث پلی کلینک پس از گذشت هفت سال در هاله ای از ابهام / خورنا بزودی اسامی ادارات و مسئولینی که سنگ اندازی میکنند را رسانه ای خواهد کرد

قادر سبحانی |خورنا_ایجاد پلی کلینک یکی از نیازهای ویژه در شهرستان هفتکل به شمار می رود که در این راستا خواستار حمایت از سوی مسولان جهت احداث آن هستیم.

جهت ایجاد این پلی کلینک در شهرستان هفتکل تاکنون پیگیری های فراوانی انجام شده که در این راستا جهت رفاه مردم از سوی نماینده و امام جمعه پیگیری های فراوانی صورت گرفته شد.

در حال حاضر تمامی بسترها آماده است که در صورت واگذاری زمین به شرکت نفت در کمتر از چندین ماه پلی کلینک ایجاد خواهد شد

ایجاد پلی کلینک در کاهش هزینه ها نقش موثری خواهد داشت چرا که خدمات پزشکی در همین پلی کلینک در دسترس مردم قرار گرفته و فرد در کمترین زمان کارهای درمانی خودرا انجام می دهد

حال که دغدغه مردم شهر احداث این پلی کلینک است و همه برای واگذاری زمین آماده همکاری ،هستند مسئولان غیر بومی که جهت واگذاری این زمین سنگ اندازی میکنند که اگر این روند را اصلاح نکنند خورنا بزودی اسامی و مسئولیت آنها را رسانه ای خواهد کرد

شرکت نفت متعهد شده است که پلی کلینک درمانی در خور شان مردم هفتکل که چندین دهه از کمترین امکانات پزشکی بهره برده اند و همیشه جهت درمان در حال تردد این شهر وآن شهر هستند احداث نمایند که با این سنگ اندازی گویا از تعهد خود عقب نشینی کرده است

گفتنی است هفتکل دومین شهر نفتی خاورمیانه با پمپاژ روزانه ۴۶هزار بشکه نفت خام از امکانات رفاهی ودرمانی محروم مانده است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.