لطفاً دست مبارک را از خرخره هفتکل بردارید/اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست

لطفاً دست مبارک را از خرخره هفتکل بردارید
صبوری و بلندنظری هفتکلیها اگر صدایشان و وصفشان به جایی میرسید حالا ضرب المثل شده بود.
دومین بلکه اولین شهر نفتی خاورمیانه که پس از قریب یک قرن هنوز فوران نفت و گازش ادامه دارد.
اما از این همه برکت جز یکی دوتا تاسیسات اولیه شرکت نفت چیزی عایدش نشده است.
گاز را بردند و پتروشیمیش را جای دیگر زدند.
نفت را هم میبرند و پالایشگاهش را در ملک غیر میسازند.
القصه اینکه الله وکیل صبوری و خون به جگری هم حدی دارد.
تباهی ایام جوانی همشهریانمان را دیدن اگرچه تکراری است اما پیمانه پرکن است.
در دیزی هفتکل صدسال است که باز است،باز باز
اما حیا کن جناب!!؟
فردایی هم هست اگر قدری ایمان داشته باشی!
آهای بزرگواری که به امید آنکه وکیل و وزیر شوی شبانه جلسه میزنی تا ته مانده های شهر را هم برداری و به چاک بزنی صاحب خانه خفته نیست!
کجای دنیا برای تاسیسات آبی که ده ها سال بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از آب شهر و کارخانه و یونیت را تامین میکند نقشه شوم میکشند؟
کجای دنیا جواب نیکی بی حد و حصر را با کینه جویی میدهند؟
رک و راست رگ حیات آب و فاضلاب شهر ما از تلمبه خانه و تصفیه خانه رودزرد ماشین قطع شدنی نیست.
دست بردارید از این بازیهای مشمئز کننده.
در این اوضاع و احوال چقدر مسئول بیکار فراوان است.
و نیز به امام جمعه محبوب و حجت الاسلام فرماندار بزرگوار عرضه میدارم که به هوش اعزه گرامی.
دستهای دنیاطلب دیگر بر گلوی شهر رسیده و روحانیت اگر پاسبانی نکند واویلا
بفرمایید که
لطفاً دست مبارک را از خرخره هفتکل بردارند!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.