اختتامیه پنجمین دوره المپیاد ورزشی مسابقات سراسری بانوان صنعت پتروشمی در پتروشمی تبریز

خورنا|باقر گل فر:آیین پنجمین دوره المپیاد ورزشی مسابقات سراسری بانوان ۲۵ سال و کمتر صنعت پتروشیمی روز پنجشنبه ۱۱مرداد ۱۳۹۷در مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز برگزار شد.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا  به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز آیین اختتامیه پنجمین دوره المپیاد ورزشی مسابقات سراسری بانوان ۲۵ سال و کمتر صنعت پتروشیمی روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ در مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز برگزار شد.

این المپیاد با حضور ورزشکاران منتخب ۸ شرکت از پتروشیمی های تبریز ، بندرامام ، رازی ، تندگویان ، پازارگاد ، فجر ، جم و مبین برگزار شد و ورزشکاران در ۸ رشته شنا ، آمادگی جسمانی ، تنیس روی میز ، شطرنج ، بدمینتون ، بسکتبال ، کاراته و والیبال به مصاف حریفانشان رفتند.

مسابقات روز پنجشنبه ۴ مرداد در مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز در مجموع با ۴۶۰ ورزشکار در قالب ۴۴ تیم در ۸ رشته ورزشی به رقابت پرداختند و روز پنجشنبه ۱۱ مرداد بدون حادثه پایان یافت .

نتایج کل تیمی در هشت رشته ورزشی :

– تنیس روی میز
مقام اول: پتروشیمی بندر امام
مقام دوم: پتروشیمی تبریز
مقام سوم: پتروشیمی رازی

– بسکتبال
مقام اول: پتروشیمی بندر امام
مقام دوم: پتروشیمی رازی
مقام سوم: پتروشیمی پازارگاد

– والیبال
مقام اول: پتروشیمی رازی
مقام دوم: پتروشیمی بندر امام
مقام سوم: پتروشیمی فجر

– شطرنج
مقام اول: پتروشیمی بندرامام
مقام دوم: پتروشیمی تندگویان
مقام سوم: پتروشیمی تبریز

– بدمینتون
مقام اول: پتروشیمی بندر امام
مقام دوم: پتروشیمی تبریز
مقام سوم: پتروشیمی رازی

– آمادگی جسمانی
مقام اول: پتروشیمی بندر امام
مقام دوم: پتروشیمی تندگویان
مقام سوم: پتروشیمی جم

– شنا
مقام اول: پتروشیمی بندر امام
مقام دوم: پتروشیمی تبریز
مقام سوم: پتروشیمی مبین

– کاراته
مقام اول: پتروشیمی بندر امام
مقام دوم: پتروشیمی تبریز
مقام سوم: پتروشیمی پازارگاد

اختتامیه پنجمین دوره المپیاد ورزشی مسابقات سراسری بانوان برگزار شد€

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.