زمان آزمون استخدامی شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه می رساند، آزمون استخدامی رأس زمان مقرر (جمعه مورخ ۹۷/۵/۲۶) برگزار خواهد شد.