رئیس شورای شهر چمران:

تاکسی‌سرویس‌های چمران اجازه افزایش خودسرانه کرایه‌ها را ندارند

رئیس شورای اسلامی شهر چمران گفت: آژانس‌های تاکسی‌سرویس در شهر چمران به هیچ عنوان اجازه افزایش خودسرانه کرایه‌ها را ندارند.

به گزارش خورنا، صادق صباحی‌مقدم در جلسه کمیسیون حمل و نقل شهر چمران اظهار کرد: گرانی در همه جای کشور فراگیر شده و لزوم نظارت بر تاکسی‌ها و آژانس‌های تاکسی‌سرویس و  جلوگیری از افزایش غیر قانونی نرخ کرایه‌ها بیشتر از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: البته شرایط رانندگان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و به گونه‌ای کرایه‌ها نرخ‌گذاری شود که شرایط دو طرف یعنی هم رانندگان و هم مسافران در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر چمران با بیان اینکه ما نماینده جمعیت ۴۰ هزار نفری این شهر هستیم، خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری کرایه‌ها در چهارچوب قانون انجام خواهد شد و در این بین وضعیت معیشتی مردم مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.