مدال طلای ابوالفضل جمعه پور از امیدیه در مسابقات وزنه برداری نوجوانان کشور

اسداله ترحم / خورنا – ابوالفضل جمعه پور وزنه بردار خوش آتیه شهرستان امیدیه، موفق شد در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور با اقتدار و با وجود شانزده کیلوگرم اختلاف نسبت به وزنه برداران هم دسته، مدال طلای حرکات یک ضرب را با مهار وزنه ١١۶، دو ضرب ١۴٧ و مجموع را با مهار وزنه ٢۶٣ از آن خود کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.