هر دم از این باغ بر می رسد/تاسیسات آب رسانی به کارخانه سیمان به زودی به رامهرمز واگذار میشود

طبق شنیده های خورنا به زودی تاسیسات آب رسانی به کارخانه سیمان از مدیریت آبفا شهری هفتکل خارج و به اداره آب رامهرمز واگذار خواهد شد.

اگر این اتفاق رخ دهد عملاً اداره آبفای شهری هفتکل منزوی و چرخه مالی این اداره به شدت با کاهش مواجه خواهد شد.

چندی پیش هم با ترفند های خاصی بیمه شدگان این کارخانه که در حوزه سرزمینی هفتکل قرار دارد به تامین اجتماعی رامهرمز منتقل شدند تا با این انتقال عملاً امتیاز احداث درمانگاه تامین اجتماعی درهفتکل به دلیل به حد نصاب نرسیدن منتفی شد و از این بابت ظلم عظیمی بر مردم مظلوم و صبور هفتکل وارد گردید.
شاید برخی به این موضوع استناد کنند که این تاسیسات هم اکنون در حوزه سرزمینی رامهرمز قرارگرفته است.

اگر این استدلال صحیح است پس هم اکنون معدن کارخانه و خود کارخانه در هفتکل واقع شده اند.

حال مسئولین سیاسی پاسخ دهند که عواید این کارخانه و میزان اشتغال ، همچنین بیمه شدگان آن برای شهر چه اندازه هستند.
گویا عده ای کمر بسته اند تا در این شرایط حساس مملکت مردم شهر را برای احقاق حق به هر قیمت تحریک کنند.

سرجمع مطلب آنکه این قبیل اقدامات مشکوک بوده و بوی توطئه از آنان به مشام میرسد.
لطفاً حقوق هفتکل را بیش از این لگدمال نکنید.

لذا انتظار می رود با ورود مسئولان جلوی ماجرای ادامه دار وپشت پرده سیمان هفتکل گرفته شود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.