انتصاب در هیات #کشتی_امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – طی حکمی از سوی شیبانی رئیس هیات کشتی شهرستان امیدیه، منصور خاوری مهر به عنوان نایب رئیس هیات کشتی شهرستان امیدیه منصوب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.