کنکوری های برتر در بهبهان چه رتبه ای کسب کردند؟

خورنا| پدرام کسائی: کنکور سراسری ۹۷ با همه فرازو نشیب ها، سختی ها و استرس هائی که برای شرکت کنندگان و خانواده ها داشت برگزار شد و نتایج اولیه کنکور اعلام شد.

شهرستان بهبهان همیشه به عنوان یکی از شهرهائی که حائز نتایج خوب در کنکور بوده مورد توجه بوده است، ولی در کنکور امسال بهبهان رتبه تک رقمی نداشته و فقط یک نفر از شرکت کنندگان در رشته علوم تجربی توانست دورقمی شود.

نتایج رتبه های زیر ۱۰۰۰کنکور سراسری ۱۳۹۷بهبهان به تفکیک رشته

رشته علوم تجربی:

۱-پارسا نجفی ۷۰
۲-علیرضااسمی زاده۱۲۲
۳-حسین خوب۱۵۸
۴-سحر درخشانی ۲۲۵
۵-شبنم معلمیان۲۳۱
۶-حسین طبیبی۳۰۲
۷-ریحانه اصولیان ۳۲۰
۸-ملیکا فتح بک ۳۲۱شاهد
۹-علی اقسام ۳۶۴
۱۰-سمانه سعیدان۳۶۷
۱۱-بنیامین بلادی موخر۴۳۱
۱۲-ولی چنگیزی ۴۴۳
۱۳-کورش حوائج ۴۶۷
۱۴-نیلوفر یوسفی ۴۹۶
۱۵-نیلوفردرستقول ۵۰۰
۱۶-سارا سیدیان ۶۶۳
۱۷-مهسامحامد ۷۰۲شاهد
۱۸-محمدرضاروانشادی۷۶۱
۱۹-محمد محمدجعفری۸۸۹
۲۰-محمدهادی فتاحی نژاد۹۱۲
۲۱-فاطمه مروج ۹۹۵ شاهد

رشته ریاضی فیزیک:

۱-رضانیکو ۳۸۲ شاهد
۲-امیرحسین خسروانی۵۹۵
۳-پارساابوعلی گله داری۶۹۴
۴-محسن مبشرنژاد ۹۳۲

رشته علوم انسانی:

۱-مینا روشندل ۱۱۹شاهد
۲-رامین اساتید ۴۵۸
۳-تارا آرامی ۴۶۸ شاهد
۴-مریم قنواتی ۵۲۴ شاهد
۵-فاطمه ریحانی ۵۵۴

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.