استاندارد و بیمه شرط صدور مجوز پیمانکار شهربازی آبادان است

خورنا: رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز آبادان گفت: استاندارد و بیمه شرط اصلی صدور مجوز پیمانکار شهربازی در این شهرستان است.

امیر حکیمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان در خصوص نظارت بر شهربازی‌های آبادان اظهارکرد: شهربازی آبادان از طریق شهرداری به پیمانکار واگذار شده است.

وی افزود: با این وجود تا زمانی که استانداردهای لازم از سوی  پیمانکار دریافت نگردد اجازه فعالیت صادر نمی‌شود.

رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز آبادان ادامه داد: علاوه بر این بیمه بودن وسایل شهربازی نیز از دیگر ملزومات صدور مجوز فعالیت‌ در شهربازی است.

وی تصریح کرد: اهمیت مسئله استانداردسازی به حدی است که به همین علت مدتی اجازه فعالیت به پیمانکار داده نشد و شهربازی آبادان نیز تا زمان دریافت استاندارد از سوی پیمانکار به حالت تعطیل درآمده بود.

حکیمی اضافه کرد: علاوه بر این به طور مرتب نیز به شهربازی سرکشی‌ و آخرین استانداردهای وسایل موجود در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مجوزهای استاندارد بودن وسایل شهربازی به صورت سه و شش ماهه صادر می‌شود، خاطرنشان‌کرد: به محض پایان تاریخ استانداردها حتی یک ساعت اجازه فعالیت بدون استاندارد نیز به آنها داده نمی‌شود.

رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز آبادان تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسئله سلامت شهروندان در هنگام استفاده از وسایل شهربازی ایمنی آن مورد تاکید ویژه قرار دارد.

وی در ادامه گفت: در زمینه توسعه فضای سبز و پارک‌ها در آبادان اقدامات و پروژه‌هایی در حال اجراست که شامل پارک‌های گلستان، بوستان، آزادی و فضاهای سبز در ورودی شهر است.