پروژه آب‌رسانی به منطقه کمفه شهرستان اندیکا

وعده‌ها، اعتبارات، واقعیات

اهالی روستاهای کمفه واقع در بخش چلو شهرستان اندیکا سالیان سال با مشکل بی‌آبی و فقدان لوله‌کشی آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روبرو هستند و پس از تلاش‌ها و پیگیری‌های متعدد، پروژه آب‌رسانی به کمفه شامل پنج روستا امروز هنوز اندر خم یک کوچه است.
بعد از سفرهای متعدد مسئولین شهرستانی و استانی و درنهایت سفر نماینده مردم در مجلس و استاندار خوزستان به منطقه در سال ۹۶ پروژه آب‌رسانی به منطقه کمفه از محل چشمه سوسن سرخاب شامل احداث چند ایستگاه پمپاژ و مخزن و حدود ۳۰ کیلومتر خط انتقال لوله و شبکه و انشعابات آب روستایی بااعتبار موردنیاز بالغ‌بر دوازده میلیارد تومان در دستور کار دولت و اداره کل امور آبفا روستایی استان قرار گرفت. ولی در عمل تاکنون با تخصیص اعتبار به میزان سه میلیارد تومان در سال ۹۶ و سه میلیارد تومان در سال ۹۷، اخیراً فاز مطالعاتی آن در مراحل تکمیلی است و حدود ۱۴ کیلومتر خط لوله آب‌رسانی تأمین و خرید و در دستور کار قرارگرفته است. این موضوع نشان از آن دارد با توجه به روال موجود در بهترین حالت صرفاً ۵۰ درصد مسیر خط لوله انتقال آب تا پایان سال ۹۷ اجرا گردد و مابقی خط انتقال در سال ۹۸ و احداث مخازن و تأسیسات پمپاژ آب در سال ۹۹ در صورت تأمین اعتبار مقدور خواهد بود و سال ۱۴۰۰ دسترسی اهالی روستا به آب آشامیدنی سالم فراهم می‌شود. زمان‌بر بودن این فرایند به دلیل عدم توجه جدی و تأمین اعتبارات کافی نگران‌کننده است و یاس و ناامیدی را در میان اهالی روستا ایجاد کرده و مهاجرت روستایی منطقه را سرعت بخشیده است.
حال با عنایت به بازدید و مذاکرات حضوری با استاندار محترم استان و مدیرکل محترم آبفای روستایی استان انتظار می‌رود به فرایند تأمین و تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه مذکور سرعت بخشیده تا روستا را از تشنگی و این نیاز اولیه نجات دهند.

 

مجتبی حاجتی، فعال سیاسی استان