تلاش کارشناسان شرکت نفت آغاجاری برای خودکفایی

اسداله ترحم / خورنا – با تلاش کارشناسان شرکت آغاجاری کمپرسور ۳M10 ایستگاه گاز و گاز مایع ٣٠٠ تعمیر ، بازسازی و راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، سرپرست مدیریت عملیات شرکت آغاجاری از تعمیر و راه اندازی کمپرسور ۳M10 کارخانه گاز و گاز مایع ٣٠٠ بدست توانمند کارشناسان بخش تعمیرات و عملیات این شرکت خبر داد.

محمد رضا گودرزی سرپرست مدیریت عملیات در خصوص این خبر توضیح داد: به علت بریده شدن روتور ROTOR کمپرسور پروپان ۳M10 کارخانه گاز وگازمایع ٣٠٠ و به دنبال آن جدا شدن محور کمپرسور از توربین موجب عمل نمودن دستگاه محافظ توربین در مقابل دور بیش از حد OVER SPEED و متعاقب بسته شدن کارخانه گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.