در دیدار عضو هیئت رئیسه شورای شهر اهواز و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران صورت پذیرفت:

تبادل نظر جهت بهره مندی از ظرفیت های ملی خوزستان

خورنا | سرویس جامعه: عضو هیئت رئیسه شورای شهر اهواز با معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران دیدار کرد.

به گزارش خورنا در این دیدار که بعدازظهر امروز میان محمدهادی قنوات عضو هیئت رئیسه شورای شهر اهواز و دکتر ولی اله شجاعپوریان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران صورت گرفت، طرفین بر استفاده از ظرفیت شخصیت های ملی خوزستان گفتگو کردند.

قنوات در این دیدار با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در میان شخصیت های ملی خوزستان گفت: باید شرایطی فراهم آید تا از این ظرفیت ها به خوزستان و بالاخص اهواز کمک های شایان فرهنگی و اجتماعی صورت پذیرد.

شجاعپوریان نیز در این دیدار ضمن تایید صحبت های قنوات گفت از هیچ کوششی برای کمک به ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی در اهواز و در خوزستان دریغ نخواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.