گزارش تصویری مراسم استقبال از خدام حرم رضوی در سازمان منطقه وی‍ژه اقتصادی پتروشیمی و پتروشیمی فجر

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری مراسم استقبال از کاروان زیر سایه خورشید (خدام حرم رضوی ) در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و پتروشیمی فجر.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.