آیا فرماندار باغملک دکترا دارد!؟ / فرماندار پاسخ دهد

روابط عمومي فرمانداری باغملك در برخي پيام ها و اخبار منتشره در فضاي مجازي، فرماندار را دكتر می خواند و از لفظ دکتر محمد نجاتی پور استفاده می کند. با توجه به پیگیری های خورنا، آقای نجاتی پور مدرک دکترا ندارد و این کج سلیقگی روابط عمومی فرمانداری این نکته را به اذهان متبادر می نمایند که روابط عمومی در صدد است نجاتی پور را «آنچه نیست» معرفی نماید و از اینکه ماجرایی شبیه ماجرای مرحوم کردان بسازد ابایی ندارد.

آیا فرماندار باغملک دکترا دارد؟ فرمـــاندار پاسخ دهد

محمد نجاتی پور چندماهی است که سکان هدایت فرمانداری باغملک را در دست گرفت و در این مدت تعامل بسیار خوبی با فضای مجازی و رسانه ها و همچنین شفاف سازی اذهان عمومی و دعوت و تکریم خبرنگاران و فعالان فضای مجازی در نشست ها و جلسات متعدد و تکریم رسانه، این رکن چهارم دموکراسی داشت.

روابط عمومی فرمانداری باغملک در برخی پیام ها و اخبار منتشره در فضای مجازی، فرماندار را دکتر می خواند و از لفظ دکتر محمد نجاتی پور استفاده می کند. با توجه به پیگیری های خورنا، آقای نجاتی پور مدرک دکترا ندارد و این کج سلیقگی روابط عمومی فرمانداری این نکته را به اذهان متبادر می نمایند که روابط عمومی در صدد است نجاتی پور را «آنچه که نیست» معرفی نماید و از اینکه ماجرایی شبیه ماجرای مرحوم کردان بسازد ابایی ندارد.

به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده تا شخص فرماندار در این زمینه روشنگری نموده و اجازه دروغ بستن به شخصیت خود را از دیگران سلب نماید. هرچند که ناگفته پیداست آنچه در نهایت به کمک باغملک خواهد آمد توان مدیریتی فرماندار است نه موضوعی حاشیه ای چون داشتن مدرک دکترا !

خورنا حق جوابیه و تنویر افکار عمومی را برای شخص فرماندار محفوظ می داند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.