افتخاری دیگر برای شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – موفقیت تیم محاسبات ذهنی شهرستان امیدیه به مدیریت سرکارخانم احمدی راد در مسابقات استانی، افتخاری دیگر برای شهرستان امیدیه رقم زد.

این مسابقات که در اهواز برگزار شد که در پایان ۴ نفر از فرزندان امیدیه ای به نام های محمدرضا دیلمی فرد از مدرسه شهید مندنی زاده، عرشیا رشیدی از مدرسه شهید دستیاری، النا باغ شیرین از مدرسه حضرت رقیه، آرمین طاهرزاده از مدرسه شهید رحیمی توانستند برای شهرستان امیدیه افتخارآفرینی کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.