مجمع عمومی سالیانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد

خورنا|باقر گل فر:مجمع عمومی سالیانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی برگزار شد.

مجمع عمومی سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عصر یکشنبه با حضور رضا نوروز زاده معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دیگر اعضا برگزار شد.

بر اساس این گزارش :در اجرای ماده ۸۹ قانون تجارت، مجمع عمومی عادی سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای رسیدگی به ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال ۱۳۹۶ عصر روز یکشنبه به ریاست نوروز زاده معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تشکیل و گزارش عملکرد مطلوب توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت گردید.

در این جلسه مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عملکرد هیات مدیره و سازمان را در سال ۱۳۹۶ به سمع و نظر اعضا مجمع رسانید. در پایان این جلسه تصمیمات و تکالیف مجمع به تصویب اعضا رسید.

شایان ذکراست که بر اساس ماده ۸۹ قانون تجارت، مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به صورتهای مالی و گزارش عملکرد و استماع گزارش بازرس قانونی تشکیل می گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.