با حضور دادستان شهرستان باغملک و جمعی از طبیعت دوستان قلعه تل: پروژه ی آب رسانی به نهال های طرح “شهدای مدافع حرم کوه مدبق” قلعه تل افتتاح شد

خورنا/ گزارش تصویری ؛ با حضور دادستان شهرستان باغملک و جمعی از طبیعت دوستان قلعه تل: پروژه ی آب رسانی به نهال های طرح “شهدای مدافع حرم کوه مدبق” افتتاح شد.

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.