مسابقه ی کشی بین کشتی گیران شهرستان باغملک(#باغملک. #قلعه_تل) و کشتیگیران ماهشهری در سالن تختی قلعه تل برگزار شد/ تصاویر

بچه های ما لباس نداشتند.اما غیرت،تا دلتان بخواهد.

به گزارش خورنا؛ مسابقه ی کشی بین کشتیگیران شهرستان باغملک(#باغملک. #قلعه_تل) و کشتیگیران ماهشهری در سالن تختی قلعه تل برگزار شد.

دیروز در سالن تختی قلعه تل هیجان و شوری به پا بود. کشتیگیران ماهشهری با دوبنده های رنگارنگ و کفش های مخصوص کشتی مقابل بچه های فنی باغملک قرار گرفتند و سه ساعت شور و هیجان آفریدند. فیتیله پیچ های بی نقص و زیرگیری های جسورانه ی بچه های ما همه را انگشت به دهن کرد. درست است،در محرومیتی آشکار بچه های ما لباس کشتی نداشتند.اما غیرت،تا دلتان بخواهد…

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.